دکمه وارد شدن به محیط Setup و نصب ویندوز در دستگاه های HP

در  سیستم های HP

برای نصب ویندوز از کلید f9 برای بوت کردن استفاده می شود و برای باز شدن صفحه Setup از کلید f10 استفاده می شود.

hp setup key

 

افزودن دیدگاه جدید