میثم
2019/04/09

In reply to by آرش خلیلی

متن دیدگاه
شما باید درایور گرافیک اینتل رو اول نصب کنید بعد گرافیک اصلی (گرافیک 4 گیگ ) رو ،همین